Direct access to content
Pictogrames dels Jocs Olímpics

El conjunt de pictogrames utilitzats en els Jocs de Barcelona’92 van significar una evolució qualitativa respecte els que es van fer servir en les Olimpíades anteriors, les quals havien seguit l’estil originat a Munic’72 de mans del dissenyador Otl Aicher. En el cas de Barcelona, els pictogrames van ser elaborats a partir del logotip creat per Josep Maria Trias, la qual cosa va significar un canvi substancial respecte els pictogrames anteriors ja que s’imposava un estil basat en el dibuix del cos humà a partir de tres parts úniques diferenciades: cap, braços i cames.

En total es van produir 32 pictogrames, dels quals 25 representaven els esports oficials, 3 per als esports de demostració (a Barcelona es van fer demostracions per última vegada fins l’actualitat), 3 pictogrames per a les proves de l’àmbit de natació que no eren curses com el waterpolo, el salt i la natació sincronitzada, a més d’un pictograma específic per a l’eslàlom amb piragües. Com a pictogrames de senyalització de serveis, àrees d’entrenament i a l’entorn dels equipaments es van dissenyar 82 figures noves, a més de quatre símbols que adaptaven senyals per al transport que ja existien a la ciutat. Els pictogrames es van reproduir generalment en color blanc sobre un fons blau.

Pictogrames dels Jocs Paralímpics

Els pictogrames dels esports paralímpics seguien la mateixa estructura dels pictogrames dels esports olímpics per tal de donar similituds als dos i reforçar la idea que, en conjunt, formaven el projecte de Barcelona ’92. Així doncs, es va repetir el caràcter antropomòrfic dels símbols utilitzant, en aquest cas, la representació de la cadira de rodes enlloc de les cames com a forma de representació de les disminucions.

Així es va aconseguir identificar els Jocs Paralímpics amb el projecte comú de Barcelona ’92 i a la vegada donar-hi un caràcter singular i diferenciador tot estimulant la idea de moviment i capacitat i de que l’esport és a l’abast de tothom. Els pictogrames pels esports exclusivament paralímpics, la boccia i el goalball, es van dissenyar seguint els recursos utilitzats per a la resta de pictogrames.

Selecció de recursos

La imagen y la comunicación: la identidad y el diseño: otros proyectos

COOB’92 (1992): “La imagen y la comunicación: la identidad y el diseño: otros proyectos”, a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 2, pàg. 333-344.

Els Pictogrames dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992 = Los pictogramas de los Juegos de la XXV Olimpíada Barcelona 1992 = Les pictogrammes des Jeux de la XXVe Olympiade Barcelona 1992 = The pictogrammes of the Games of the XXV Olympiad Barcelona 1992

COOB’92 (1992): Els Pictogrames dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992 = Los pictogramas de los Juegos de la XXV Olimpíada Barcelona 1992 = Les pictogrammes des Jeux de la XXVe Olympiade Barcelona 1992 = The pictogrammes of the Games of the XXV Olympiad Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92.

Els Pictogrames d'esports dels Jocs Olímpics de Barcelona'92 = Los pictogramas de deportes de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 = Les pictogrammes des sports des Jeux Olympiques de Barcelona'92 = The sports pictogrammes of the Barcelona'92 Olympic Games

COOB’92 (1990): Els Pictogrames d’esports dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 = Los pictogramas de deportes de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 = Les pictogrammes des sports des Jeux Olympiques de Barcelona’92 = The sports pictogrammes of the Barcelona’92 Olympic Games. Barcelona: COOB’92. Divisió d’Imatge i Comunicació.

Los pictogramas en la historia de los Juegos Olímpicos de Tokio'64 a Barcelona'92

Lloc web

Moragas Spà, Miquel de (1992): Los pictogramas en la historia de los Juegos Olímpicos de Tokio’64 a Barcelona’92. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB)

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.