Direct access to content

La Candidatura de Barcelona per celebrar la XXVa Olimpíada de l’era Moderna va ser un període iniciat el 31 de gener de l’any 1981 amb la proclamació pública de l’alcalde Narcís Serra de la voluntat de presentar-se com a ciutat candidata. Aquest procés va durar fins el nomenament del municipi com a seu dels Jocs de 1992, el 17 d’octubre de 1986. Durant l’any 1982 es va redactar el primer document de la Candidatura, el llibre Barcelona pretén els Jocs de 1992. I el 1983 es van iniciar els primers projectes encarregats per l’alcalde Maragall, a través de la recent creada Oficina Olímpica de l’Ajuntament i el Consell Rector de la Candidatura amb representació institucional municipal, de la Generalitat i de l’Estat.

L’Oficina fou l’òrgan executiu del Consell Rector a partir d’una doble actuació: la coordinació de tots els projectes i estudis urbanístics i d’adequació de la ciutat, com els específicament destinats a l’organització dels Jocs, i per tant, la redacció del Dossier de la Candidatura. El Dossier constituïa el document acreditatiu de la ferma voluntat i compromís de la ciutat d’acollir els Jocs Olímpics de 1992, presentant garanties en tots els aspectes, des de la seguretat, fins a la rellevància històrica, passant pels plans de desenvolupament urbanístic, el compromís amb els valors olímpics, i la viabilitat econòmica del projecte. El Dossier s’acabaria de redactar el mateix any 1986 per ser presentat el primer de març a Lausana per Pasqual Maragall, fent-se públic als mitjans de comunicació quinze dies més tard.

Després que Barcelona quedés finalista conjuntament amb Amsterdam, Belgrad, Birmingham, Brisbane i París, el 17 d’octubre de 1986 Joan Antoni Samaranch va proclamar, durant la 99ª Sessió del CIO a Lausana, la nominació de Barcelona com a seu de la XXVa Olimpíada de l’era moderna. L’estratègia final de la candidatura va estar orientada a la nominació a través d’una campanya de relacions publiques al voltant de la ciutat suïssa, amb una forta presencia institucional en fires i exposicions, per tal de crear-hi un ambient propici. En aquest sentit va destacar l’elaboració d’un mapa d’Europa on s’il·luminaven totes les ciutats olímpiques, repartides arreu del continent, i on visualment hi havia un desequilibri pel que fa a Espanya, ja que allà mai s’hi havien celebrat uns Jocs Olímpics i, per tant, quedava a les fosques.

Resultats de la nominació, en nombre de vots:
1ª ronda: Barcelona (29), París (19), Belgrad (13), Brisbane (11), Birmingham (8), Amsterdam (5, eliminat)
2ª ronda: Barcelona (37), París (20), Belgrad (11), Brisbane (9), Birmingham (8, eliminat)
3ª ronda: Barcelona (47, nominació), París (23), Brisbane (10), Belgrad (5)

La nominació vinculava la ciutat amb el CIO a través d’un contracte on també hi figurava el Comitè Olímpic Espanyol per tal de signar la Carta Olímpica, i formalitzar les principals obligacions derivades de la concessió d’uns Jocs Olímpics. Això significava que Barcelona havia d’assumir uns compromisos específics amb la Família Olímpica, la qual havia de ser atesa tal i com el CIO disposava. A més també quedaven establertes una sèrie d’obligacions financeres i comercials, com que el 3% dels beneficis obtinguts de l’explotació d’emblemes i símbols olímpics seria transferit al CIO, que un cop finalitzats els jocs es passaria una còpia de tot el sistema informàtic a aquest organisme, o l’obligatorietat que al finalitzar els Jocs es redactés una Memòria Oficial, entre d’altres compromisos. Tot això quedava fixat, en el benentès que en un termini no superior a sis mesos s’hauria de crear un comitè organitzador local: a principis de 1987 neixia el Comitè Olímpic Organitzador de Barcelona’92 (COOB’92).

Selecció de recursos

Com hem guanyat els Jocs Olímpics

COOB’92 (1987) : Com hem guanyat els Jocs Olímpics : llibre-catàleg de la Mostra sobre la història de la candidatura… Barcelona: COOB’92

Anteproyecto candidatura : Juegos Olímpicos Barcelona 1992

Oficina Olímpica Barcelona’92 (1983) : Anteproyecto candidatura : Juegos Olímpicos Barcelona 1992. Barcelona: Oficina Olímpica

Barcelona pretén els Jocs Olímpics de 1992

Barcelona pretén els Jocs Olímpics de 1992. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1982

Ara, Barcelona

Sentís, Carles, 1911- (1986) : Ara, Barcelona. Barcelona: Ketres

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.