Direct access to content
El llegat ambiental dels Jocs de Barcelona’92 es divideix en tres branques: les polítiques de sostenibilitat, el disseny sostenible i les accions de recuperació ambiental.

El ‘model Barcelona’ es presenta moltes vegades reduint-lo a qüestions d’urbanisme i obviant totes les mesures de protecció mediambiental que l’Ajuntament va desenvolupar. La influència internacional (la preparació de la Eco-92 de Rio més la socialdemocràcia europea) és clau per entendre que en Maragall, socialdemòcrata però pragmàtic respecte a l’economia liberal, veia Barcelona’92 com a una inversió per desenvolupar el municipi d’una forma sostenible. Això es veu en el model econòmic keynesià, d’estímul mitjançant inversions públiques, que ell va desenvolupar al llarg del seu govern municipal. Els Jocs són un clar exemple, ja que les inversions en preparar-los van ser el pretext per modernitzar la ciutat.

L’any 1986, el mateix en què va començar l’organització de Barcelona’92, va suposar l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (CEE). També fou el naixement d’una política ambiental europea (arts. 130 R, S i T de l’Acta Única Europea de 1986). La CEE presentà una normativa ecològica específica per al medi urbà amb l’anomenat ‘Llibre verd sobre el medi ambient urbà’. Les mesures que proposava eren una gestió òptima del creixement industrial, l’energia i els residus, la racionalització del trànsit o la creació d’espais verds. Maragall i el seu equip de govern miraven cap a Europa per inspirar-se en les seves polítiques progressistes i socialdemòcrates. Per aquest motiu, Barcelona’92 es va concebre per aquesta vocació internacional.

Barcelona’92 va aconseguir èxits en el camp de la sostenibilitat i també mostrar que els assumptes ambientals podien ser integrats en l’organització de grans esdeveniments esportius. Va contribuir a la imatge positiva i l’atractiu de Barcelona com a marca de ciutat, coneguda com ‘model Barcelona’. Els Jocs s’integren dins d’un pla polític des de la mateixa candidatura olímpica, una estratègia de sostenibilitat i de regeneració urbana. Mitjança aquest pla, es van inaugurar nous parcs, es va renovar la xarxa de clavegueram de la ciutat i es va obrir aquesta al mar amb la recuperació del litoral. El disseny sostenible es va traduïr en la construcció d’instal·lacions i de noves àrees urbanes que, més de dues dècades després, encara es troben vigents.

L’Ajuntament va planificar l’execució d’una regeneració medi ambiental a l’àrea metropolitana durant la preparació dels Jocs del 92. Aquest pla establia a tres fites: la regeneració de la costa, la reducció de la contaminació de l’aire i la promoció d’espais verds. Les autoritats van desenvolupar un llegat urbà en zones abandonades introduint diverses mesures mediambientals. Alhora, les qüestions ecològiques guanyaven importància social i política (Eco-92 de Rio). Les autoritats municipals i el comitè organitzador van gestionar una visió ambientalista des de molt abans, de manera que els Jocs de Barcelona’92 van ser pioners en la consideració de l’existència d’un pla de regeneració ecològic mitjançant l’esdeveniment olímpic.

(Font: CEO-JAS, 2016)

Selecció de recursos

Barcelona'92 i el pensament ecologista

Barcelona’92 i el pensament ecologista : orígens de la dimensió ecològica del moviment olímpic / Alberto Aragón Pérez. Barcelona : Fundació Barcelona Olímpica, 2017.

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.