Direct access to content

Barcelona Olímpica neix de la necessitat de coordinar les diverses fonts documentals del llegat dels Jocs de Barcelona’92 per dotar-les d’unitat documental, facilitar la seva consulta internacional i, com a valor afegit, potenciar la difusió i els serveis de transferència de coneixement del know how generat pel model Barcelona.

Amb aquest projecte, Barcelona vol ser una ciutat pionera i referent mundial en la gestió i aprofitament del llegat immaterial dels Jocs Olímpics i dels esdeveniments esportius, potenciant les iniciatives existents (FBO, CEO-UAB i AMB) sense duplicació de recursos i fent més eficients els esforços realitzats per les diferents entitats i organismes impulsors.

La riquesa dels materials que integren el projecte i la proposta de serveis coordinats, el convertiran en un dels principals centres de coneixement sobre Olimpisme a nivell mundial, en un exemple sobre la gestió del llegat documental d’uns Jocs Olímpics.

SIS ELEMENTS CLAU DEL PROJECTE:

1. Projecte promogut i dissenyat mitjançant la col·laboració institucional.
2. Unitat documental de les fonts dels Jocs Olímpics de Barcelona’92.
3. Dissenyat pensant en les necessitats d’un usuari internacional digital.
4. Gestió coordinada de la col·lecció i dels serveis d’accés.
5. Oferta de serveis de transferència de coneixement a altres ciutats seu i candidates a esdeveniments esportius.
6. Plataforma per activitats de dinamització i difusió dels Jocs Olímpics i els valors de l’esport