Direct access to content

El pressupost original del Comitè Organitzador es va avaluar en 73.250 milions de pessetes, el 1983, però el 1985 es va establir en 106.721 milions (641’,4 milions d’’euros), que actualitzats segons la inflació estàndard suposava un sostre de 153.920 milions de pessetes (925 milions d’’euros) el 1992.

La majoria del pressupost, un 58%, es destinava a l’organització dels Jocs. La resta es volia distribuir entre les quotes de participació del Comitè Organitzador en instal·lacions, bàsicament esportives (el 18%), condicionament de zones diverses (el 14%) i imponderables (el 10%). El model econòmic es guiava sota un criteri d’’autofinançament com a objectiu principal i amb una forta implicació del teixit empresarial local. La configuració del pressupost, el qual es considera que va ajustar-se exitosament en el balanç final, es basava en prospectives realitzades a partir de l’’estudi dels resultats dels esdeveniments olímpics anteriors.

Quant a ingressos efectius del COOB’92, el patrocini i les llicències van suposar 358,’72 milions d’’euros (59.686 milions de pessetes), els drets de televisió 337,’55 milions d’’euros, (56.164 milions de pessetes), les participacions i col·leccions 278,’56 milions d’’euros (46.349 milions de pessetes), l’’allotjament i serveis a la Família Olímpica van suposar 143,32 milions d’’euros (23.847 milions de pessetes), les entrades 56,81 milions d’’euros (9.454 milions de pessetes), i la venda d’’actius 12,5 milions d’’euros (2.094 milions de pessetes).

El total dels rendiments econòmics es va considerar que només es podria comptabilitzar anys després dels Jocs, ja que també es tenia en compte que la celebració de la XXV Olimpíada aportaria una sèrie de beneficis socials i culturals només valorables a mig i llarg termini.

Més específic sobre...

Selecció de recursos

Memoria oficial de los Juegos de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. Vol. 2. Los medios : objetivos, recursos y escenarios

COOB’92 (1992): Memoria oficial de los Juegos de la XXV Olímpiada, Barcelona 1992. V. 2. Los medios : objetivos, recursos y escenarios. Barcelona : COOB’92.

Descárgate el documento completo. (PDF, 68 MB)

“El volumen que el lector tiene ahora en las manos refleja una de las vertientes más arduas del trabajo de organización de los Juegos: la definición precisa de los objetivos que había que alcanzar en cada
momento y la obtención de los medios y los recursos necesarios para llevarlos a cabo. De ello tratan los cuatro primeros capítulos, que repasan la historia interna del Comité Organizador Olímpico Barcelona’92 e informan de la trayectoria seguida para la obtención de los medios económicos y del personal adecuado para afrontar con todas la garantías el gran reto que tenía la ciudad.

El quinto capítulo detalla todos y cada uno de los cambios que se realizaron en las cuatro áreas olímpicas de Barcelona y en las subsedes para que cuarenta y tres instalaciones deportivas pudieran acoger las competiciones de veintiocho deportes. Tanto Barcelona como las subsedes ganaron algo más que unos cuantos escenarios temporales para la celebración de pruebas de alto nivel, ya que las obras se proyectaron con la finalidad de recuperar o crear equipamientos permanentes.

Por último, el sexto capítulo es el resumen del programa cultural que se desarrolló durante los cuatro años de la Olimpíada de Barcelona, antes de que se llevara a cabo, paralelamente a la celebración de los Juegos, el Festival Olímpico de las Artes.”

Fragmento extraído de la nota editorial al volumen, escrita por Roma Cuyàs i Sol, Director de la Memoria Oficial.

 

La organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92: un ejemplo de economía mixta o de sociedad pública-privada

Solé Tura, Jordi; Joan Subirats (1994): La organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92: un ejemplo de economía mixta o de sociedad pública-privada. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB)

Economía de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992

Economía de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 / Ferran Brunet. Lausanne : Comité Olímpico Internacional, cop. 1994

Els Jocs Olímpics com a generadors d’inversió (1986-1992)

HOLSA (1992): Els Jocs Olímpics com a generadors d’inversió (1986-1992). Barcelona: HOLSA.

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.