Direct access to content

El llegat cultural, social i polític dels Jocs de Barcelona’92 es divideix en cinc branques: la millora dels equipaments culturals, la xarxa de voluntaris, les noves maneres de cooperació entre membres implicats, les institucions culturals i universitàries i l’orgull ciutadà, sentiment de pertinença i autoestima.

Millora dels equipaments culturals

Programa cultural a quatre anys (1989-1992), relacionat amb la inversió d’equipaments i activitats culturals a la ciutat.

Xarxa de voluntaris

Desenvolupament d’una xarxa ciutadana de suport de l’esport a la ciutat: Voluntaris 2000

Institucions culturals i universitàries

Dedicades a la recerca, la preservació i la difusió del coneixement sobre esport i olimpisme:

Orgull ciutadà, sentiment de pertinença i autoestima

Dos dels pilars de l’estratègia del llegat de Barcelona’92 van ser la imatge i la reputació. La recerca i l’assoliment d’una excel·lència de l’organització reconeguda a nivell internacional en els processos de planificació i execució dels Jocs van donar lloc a un sentiment d’orgull no només entre els implicats en l’esdeveniment, sinó també entre els ciutadans en general.

Els Jocs de Barcelona han estat àmpliament considerats com un èxit en els mitjans de comunicació, el seu model organitzatiu ha afectat la política del COI (Felli 2002, 65-77), i ha influït en altres edicions dels Jocs. Aquest sentiment, juntament amb l’estratègia utilitzada per comunicar una nova imatge de Barcelona per posicionar-se internacionalment com una ciutat europea moderna, una destinació turística, un centre cultural i una ciutat esportiva, es va traduir en un augment de l’orgull nacional entre els ciutadans.

(Fonts d’elaboració pròpia, CEO-UAB, 2014)

Selecció de recursos

Barcelona’92 postolímpica : deporte y multiculturalismo

Lloc web

Kennett, Chris (2011): “Barcelona’92 postolímpica : deporte y multiculturalismo”, Emilio Fernández Peña, Berta Cerezuela; Miquel Gómez Benosa; Chris Kennett; Miquel de Moragas Spà: osaico olímpico: Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB: 20 años. Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona.

 

Conocer la Barcelona olímpica: preservación y acceso a la memoria de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 a través de las fuentes documentales

Lloc web

Cerezuela, Berta (2011): “Conocer la Barcelona olímpica: preservación y acceso a la memoria de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 a través de las fuentes documentales”. Emilio Fernández Peña [et al.]: Mosaico olímpico: Investigación multidisciplinar y difusión de los estudios olímpicos. CEO-UAB: 20 años. Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona.

Barcelona'92, un punto de vista desde la antropología cultural

Lloc web

MacAloon, John (1995): “Barcelona’92, un punto de vista desde la antropología cultural”. Miquel de Moragas; Miquel Botella (eds.). Las Claves del éxito: Impactos sociales, deportivos, económicos i comunicativos de Barcelona’92. Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona

Voluntarios Barcelona'92, la gran fiesta de la participación

Lloc web

Clapés, Andreu (1995): “Voluntarios Barcelona’92, la gran fiesta de la participación”. Miquel de Moragas; Miquel Botella (eds.). Las Claves del éxito: Impactos sociales, deportivos, económicos i comunicativos de Barcelona’92. Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona

La repercusión laboral de los Juegos Olímpicos

Lloc web

Miguélez, Fausto; Carrasquer, Pilar (1995): “La repercusión laboral de los Juegos Olímpicos”. Miquel de Moragas; Miquel Botella (eds.). Las Claves del éxito: Impactos sociales, deportivos, económicos i comunicativos de Barcelona’92. Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona

Voluntaris'92. Deu anys després

Lloc web

Clapés, Andreu (2002): “Voluntaris’92. Deu anys després”. Miquel de Moragas; Miquel de Botella. Barcelona : l’herència dels Jocs (1992-2002). Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics, Editorial Planeta S.A., Ajuntament de Barcelona.

El model organitzatiu dels Jocs després de Barcelona'92

Lloc web

Felli, Gilbert (2002): “El model organitzatiu dels Jocs després de Barcelona’92”. Miquel de Moragas; Miquel de Botella. Barcelona : l’herència dels Jocs (1992-2002). Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics, Editorial Planeta S.A., Ajuntament de Barcelona.

Comunicació a Barcelona'92 : l'herència dels símbols

Lloc web

Moragas Spà, Miquel de (2002): “Comunicació a Barcelona’92 : l’herència dels símbols”. Miquel de Moragas; Miquel de Botella. Barcelona : l’herència dels Jocs (1992-2002). Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics, Editorial Planeta S.A., Ajuntament de Barcelona.

Medios de comunicación : la imagen de Barcelona'92 en las televisiones internacionales

Lloc web

Moragas Spà, Miquel de; Rivenburgh, Nancy K.; García, Núria (1995): “Medios de comunicación : la imagen de Barcelona’92 en las televisiones internacionales”. Miquel de Moragas; Miquel Botella (eds.). Las Claves del éxito: Impactos sociales, deportivos, económicos i comunicativos de Barcelona’92. Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona.