Direct access to content

Per tal d’assolir l’èxit esperat, es van mobilitzar més de 8.000 voluntaris seleccionats entre entitats de lleure, federacions i clubs esportius, centres d’ensenyament mitjà, superior i universitari, col·lectius de persones amb discapacitats, etc. Sovint, les tasques encomanades als voluntaris dels Jocs Paralímpics no van ser gaire diferents de les dels seus homòlegs olímpics.

Dins el cos de voluntaris paralímpics, un grup, el dels assistents, va estar específicament dedicat a l’atenció de la Família Paralímpica. Segons les funcions que els van ser encomanades, els assistents es van dedicar a donar suport logístic, a facilitar informació als esportistes sobre la ciutat o sobre els Jocs, o bé a acompanyar-los directament quan l’ocasió ho requeria.

A més, però, els voluntaris paralímpics van haver de fer front a alguns requeriments específics, com ara l’assitència al Centre de Reparació  de Pròtesis o al Centre de Classificacions. Els voluntaris dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona’92 van tenir una funció social molt important, la de col·laborar en el foment de valors i actituds personals basats en la normalitat i la naturalitat envers les persones amb alguna discapacitat física o sensorial.

(Textos extrets del Llibre Oficial dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona’92)

Selecció de recursos

Paralímpics’92 : llibre oficial dels IXns Jocs Paralímpics Barcelona 1992 = Libro oficial de los IX Juegos Paralímpicos Barcelona 1992 = Barcelona 1992 IV Paralympic Games Official Report

COOB’92 (1993): Paralímpics’92 : llibre oficial dels IXns Jocs Paralímpics Barcelona 1992 = Libro oficial de los IX Juegos Paralímpicos Barcelona 1992 = Barcelona 1992 IV Paralympic Games Official Report. Barcelona : Enciclopèdia Catalana.

Programa de voluntarios de los Juegos Paralímpicos : IX Juegos Paralímpicos Barcelona'92 : Mayo 1991

Programa de voluntarios de los Juegos Paralímpicos : IX Juegos Paralímpicos Barcelona’92 : Mayo 1991 / COOB’92. Divisió de Paralímpics. [Barcelona : COOB’92], 1991.

Els Voluntaris del Jocs Paralímpics = Los Voluntarios de los Juegos Paralímpicos

Els Voluntaris del Jocs Paralímpics = Los Voluntarios de los Juegos Paralímpicos / COOB’92. Divisió de Paralímpics. Barcelona : COOB’92, D.L. 1991.

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

En l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona podeu consultar 1300 fotografies sobre el voluntariat olímpic generades pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.