Direct access to content

Barcelona Olímpica aplega les col·leccions i serveis documentals oferts pel Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB), la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i l’Arxiu Municipal de Barcelona (AMB) sobre els Jocs de Barcelona’92 i sobre el fenomen olímpic i esportiu a la ciutat.

 

La Fundació Barcelona Olímpica, creada l’any 1993, està dirigida per un patronat del qual formen part l’Ajuntament de Barcelona, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español i la Generalitat de Catalunya. La Fundació té com a missió la difusió de la realitat dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 així com també promocionar i investigar els valors culturals, ètics, esportius i de qualsevol ordre que emanen de l’ideari olímpic.

En la difusió d’aquest fons no només té una vital rellevància el llegat dels Jocs, sinó també la figura de Joan Antoni Samaranch. És per aquest motiu que la Fundació ha creat el Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport que duu el seu nom. Allà es troba tota la biblioteca personal de l’expresident del Comitè Olímpic Internacional, la qual conté les memòries olímpiques oficials i documentació diversa procedent d’entitats, clubs i associacions esportives catalanes, la col·lecció segells olímpics i esportius i reculls de premsa personal.

A més d’aquests dos grans fons, el Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport Joan Antoni Samaranch és un referent en tot allò vinculat amb la història de l'olimpisme i de l'esport. Disposa d'una biblioteca amb un fons documental al voltant de 10.000 volums distribuïts en diverses col·leccions. Paral·lelament, organitza diverses activitats formatives i culturals que tenen la història com a fil conductor. A més, el centre disposa de tot el fons audiovisual d'imatges i vídeos i especialment un arxiu de pel·lícules de temàtica esportiva. El Centre s'ubica al carrer de Santa Madrona, 28 (Font del Gat).

Centre de recerca universitària promogut l’any 1989 per la Universitat Autònoma de Barcelona i participat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i el Comitè Olímpic Espanyol. Des de l’any 1995, manté un acord de col·laboració amb el Comitè Internacional Olímpic a través de la Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB).

El Centre es dedica a la recerca científica i formació universitària, i a la documentació i divulgació sobre el fenomen olímpic i esportiu, i els Jocs de Barcelona’92 en particular. Des de la seva creació, disposa d’un servei de documentació que gestiona una col·lecció de més de 5.000 monografies, 77 revistes actives, 725 vídeos, cartells, fotografies i 25 cd-roms sobre els Jocs Olímpics de Barcelona’92, el Moviment Olímpic i els Jocs Olímpics en general, així com el fenomen esportiu des de la perspectiva de les ciències socials. Ofereix un servei de referència, préstec, consulta a sala i ofereix estades de recerca a investigadors.

El Centre gestiona el Portal d’Estudis Olímpics, una font de recursos documentals sobre el fenomen olímpic adreçat principalment al col·lectiu universitari internacional.

L’Arxiu Municipal de Barcelona gestiona i conserva, en virtut del conveni de cessió signat l’any 1992, els fons documentals produïts per HOLSA (Barcelona Holding Olímpic, S.A.) i les seves filials IMPUSA (Institut Municipal de Promoció Urbanística), AOMSA (Anella Olímpica de Montjuïc) i VOSA (Vil·la Olímpica S.A), així com la documentació generada per Olimpíada Cultural (OCSA). L’any 1993 també va ingressar a l’Arxiu Municipal la documentació generada pel Comitè Olímpic Organitzador dels Jocs Barcelona’92, segons conveni ratificat el 2007 amb la cessió definitiva de la totalitat de la documentació.

Els documents fotogràfics es poden consultar a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, mentre que el gruix de la documentació textual es conserva a l’Arxiu Municipal Contemporani. En general es tracta de documentació administrativa de les obres d’infraestructura i construccions d’instal·lacions relacionades amb els Jocs Olímpics, així com de la seva organització i desenvolupament, entre els anys 1985 i 1993.

La temàtica fa referència a la transformació de les àrees olímpiques de la ciutat: Montjuïc, Vall d’Hebron, Poblenou, Diagonal, Meridiana, Glòries, Rondes, i als actes culturals i esportius relacionats amb els Jocs.