Direct access to content

Les Viles Olímpiques de Barcelona’’92 es van projectar d’’acord amb el què estableix la Carta Olímpica: un lloc de residència i convivència pels esportistes durant els Jocs. Amb aquest motiu es van projectar les viles de Barcelona, la Seu d’’Urgell i Banyoles (ja que aquestes dues subseus acollien proves olímpiques lluny de la capital i es va considerar oportú construir-hi allotjaments específics).

A més a més es van construir tres viles més per als mitjans de comunicacióels jutges i els àrbitres, ja que la manca d’’oferta hotelera ho aconsellava. La Vila Olímpica de Barcelona es va construir a l’’Àrea del Parc de Mar, i va ser projectada per acollir prop de 15.000 persones. En els terrenys utilitzats, anteriorment hi havia diversos complexos fabrils en desmantellament de difícil accés i aïllats de la ciutat i del mar degut a que estaven envoltats per un entramat de vies fèrries.

Per tirar endavant la reforma urbanística necessària el 1986 es va aprovar el Pla Especial d’’Ordenació Urbana elaborat pels arquitectes Josep MartorellOriol BohigasDavid Mackay i Albert Puigdomènech. Durant les fases prèvies es va constituir l’’empresa Vila Olímpica S.A.(VOSA), que s’’encarregaria de l’’execució de les obres dels habitatges destinats a acollir a esportistes i d’’altre personal oficial. Aquesta empresa, el 1989 quedaria adscrita a una empresa més gran conjuntament amb d’’altres, ja sota la doble titularitat per part de l’’Estat Espanyol i l’’Ajuntament de Barcelona.

La Vila Olímpica de Barcelona va donar com a resultat tot un nou barri amb un total de 45 hectàrees, el qual va esdevenir finalment un complex urbà dotat de diversos espais verds, una trama urbana acord amb la lògica de l’’Eixample, i la recuperació de 5,2 kilòmetres de platges per a ús públic. Les altres dues viles importants, la de Banyoles que estava a 130 quilòmetres de Barcelona i la de la Seu d’’Urgell, a 178 quilòmetres, van tenir una capacitat de 1.012 i 300 places respectivament.

Selecció de recursos

La Vila Olímpica, deu anys després

Lloc web

Carbonell, Jordi (2002): La Vila Olímpica, deu anys després. Miquel de Moragas; Miquel de Botella. Barcelona : l’herència dels Jocs (1992-2002). Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics, Editorial Planeta S.A., Ajuntament de Barcelona 2002

Arquitectura i espais urbans a la Vila Olímpica

Nova Icària (1991): Arquitectura i espais urbans a la Vila Olímpica. Barcelona: Nova Icària

La Vila Olímpica, integración social y urbanística como barrio de Barcelona

Valera, Sergi ; Pol, Enric (1996) : “La Vila Olímpica, integración social y urbanística como barrio de Barcelona”, Estudios de investigación becados por la Fundació Barcelona Olímpica 1996. Barcelona: Fundació Barcelona Olímpica, pàg. 183-245

La Villa Olímpica Barcelona 92 : arquitectura. parques. puerto deportivo = The Olympic Village : architecture. parks. leisure port

La Villa Olímpica Barcelona 92 : arquitectura. parques. puerto deportivo = The Olympic Village : architecture. parks. leisure port / [Josep M.] Martorell … [et al.]. Barcelona [etc.] : Gustavo Gili, 1991

La Vila olímpica

La Vila olímpica. Barcelona : [Holsa], 1992

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

En l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona podeu consultar la documentació fotogràfica i audiovisual (més de 88.000 fotografies) generades pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

 

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.