Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.3. L’organització : la preparació dels Jocs.

COOB’92 (1992): Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.3. L’organització : la preparació dels Jocs. Barcelona : COOB’92.

Descarrega’t el document complet. (PDF, 42 MB)

“Els jocs olímpics són un dels esdeveniment més complexos i exigents dels que tenen lloc avui. Per assegurar-ne l’èxit, cal un alt nivell de planificació i, alhora, una capacitat d’improvisació per resoldre les incidències que, per força, apareixen en un projecte que no té possibilitat d’assaig previ. Els Jocs de Barcelona, sense gaires analogies amb edicions olímpiques anteriors, van requerir un gran esforç d’organització i preparació sense precedents en el nostre país, tant per la seva durada com per la seva intensitat.

En els onze capítols d’aquest volum, que porta per títol L’organització, s’explica el procés d’elaboració i l’operació de tots aquells projectes que el COOB’92 va endegar perquè el resultat dels Jocs fos el que es recull en el volum IV, Setze dies d’estiu.

En primer lloc, es parla del que va concernir la mateixa celebració esportiva: l’organització de les competicions, i també del recorregut de la toma i les cerimònies. Quatre capítols més fan referència a aspectes <materials> de la planificació: el condicionament, la logística, la tecnologia i l’allotjament. Després, es descriu la tasca duta a terme en tot allò que eren serveis que el Comitè Organitzador havia de fornir a la Família Olímpica, i una qüestió tan fonamental com la seguretat. Finalment, es tracten dos dels vessants en què l’organització de Barcelona’92 va destacar-se més, potser, respecte dels models anteriors: la imatge i la gestió comercial.”

Fragment extret de la nota editorial al volum, escrita per Roma Cuyàs i Sol, Director de la Memoria Oficial.

Categoríes Sense categoria