Direct access to content

El programa esportiu de la XXV Olimpíada va seguir incrementant el nombre d’’esports olímpics oficials, passant de 23 a 25, amb l’’oficialització d’’esports com el beisbol i el bàdminton. De la mateixa manera es van incloure 3 esports de demostració per última vegada en la història, els quals van ser la pilota basca, l’’hoquei sobre patins i el taekwondo.

Tal i com estableix la Carta Olímpica, l’’organització tècnica de les competicions va correspondre a les respectives federacions internacionals. D’’acord amb les federacions, i sovint a proposta de l’’organització, es va fer un esforç d’’enriquiment de les modalitats esportives per fer-les més atractives pel públic i pensant en les retransmissions per televisió, tot modificant alguns aspectes del reglament en alguns casos. Així, es van incorporar millores de control electrònic en aquelles modalitats com la boxa o la gimnàstica per poder evitar el temps d’’espera durant la deliberació dels jutges. O per exemple, en el cas del tennis de taula i el judo, es van canviar alguns colors dels elements de competició per afavorir la qualitat de les imatges televisives.

La importància i repte de quadrar el calendari de competició va incloure factors horaris que beneficiessin al màxim l’’espectacle, tenint en compte condicionants ambientals com la calor, o els horaris segons la idoneïtat de les retransmissions. En total, es van utilitzar 36 instal·lacions esportives, 19 a Barcelona i 17 a les subseus.

Selecció de recursos

Programa de competición de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92

COOB’92 (1992) : Programa de competición de los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92 : 10 de octubre de 1990 : press : informe : rapport : report. Barcelona : COOB’92.

Calendari de competició, Jocs de la XXV Olimpíada, Barcelona 1992

COOB’92 (1990): Calendari de competició, Jocs de la XXV Olimpíada, Barcelona 1992. Barcelona : COOB’92.

Manual d'equip = Manual de equipo

El COOB’92 editó una colección con los manuales de equipo para cada deporte que formó parte del programa deportivo.

libret explicatiu = folleto explicativo

El COOB’92 editó una colección de folletos explicativos sobre cada uno de los deportes del programa olímpico de los Juegos.

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.

s.