no image

Els serveis a la Família Olímpica: els transports

COOB’92 (1992): “Els serveis a la Família Olímpica: els transports” a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 3, pàg. 255-268.

Categories Uncategorized