Els Pictogrames d’esports dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 = Los pictogramas de deportes de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 = Les pictogrammes des sports des Jeux Olympiques de Barcelona’92 = The sports pictogrammes of the Barcelona’92 Olympic Games

COOB’92 (1990): Els Pictogrames d’esports dels Jocs Olímpics de Barcelona’92 = Los pictogramas de deportes de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 = Les pictogrammes des sports des Jeux Olympiques de Barcelona’92 = The sports pictogrammes of the Barcelona’92 Olympic Games. Barcelona: COOB’92. Divisió d’Imatge i Comunicació.

Categorías Sin categoría