Deu anys després : la tecnologia en els Jocs Olímpics

Pastor, Ferran ; López, Jordi (2002): ” Deu anys després : la tecnologia en els Jocs Olímpics”, Barcelona : l’herència dels Jocs (1992-2002), Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics, Editorial Planeta S.A., Ajuntament de Barcelona, p. 321-341

 

 

 

 

Categories Uncategorized