Barcelona: la ciutat i el 92

Guevara, M. Teresa (1990): Barcelona: la ciutat i el 92. Barcelona: Olimpíada Cultural.

Categories Uncategorized