Direct access to content

Dins del conjunt d’’inversions infraestructurals dutes a terme amb motiu de la XXVa Olimpíada, es va fer un pla de millora dels accessos i la mobilitat, amb l’’objectiu principal de descongestionar la xarxa viària. En quan a vies de circumval·lació de la ciutat, abans dels Jocs es van poder inaugurar la Ronda Litoral, que creua la ciutat per la costa, i la Ronda de Dalt, que la voreja al peu de la Serra de Collserola.

També es van finalitzar els túnels de Vallvidrera, que enllaçarien la capital catalana amb el Vallès Occidental, al nord-oest de la Segona Corona metropolitana. Es va construir un tram més del Segon Cinturó de Barcelona, enllaçant així el Vallès Oriental amb la ciutat comtal a través de la ciutat de Badalona, al voltant de la qual també es van ampliar els laterals de l’’autopista A-19.

Dins de les millores viàries també es van dur a terme obres en àrees relativament més allunyades de Barcelona però que ajudaven a vertebrar millor el conjunt de subseus olímpiques, és el cas de l’’autopista del Garraf i de la que uneix Rubí amb Terrassa, a més del desdoblament de la carretera N-152 fins a Vic i de la C-150 entre Girona i Banyoles.

Selecció de recursos

Rentabilidad social de las infraestructuras: las rondas de Barcelona

Riera, Pepe (1993): Rentabilidad social de las infraestructuras: las rondas de Barcelona. Un análisis coste-beneficio. Madrid: Civitas.

Barcelona'92

Holsa (1992): Barcelona’92.  [Barcelona] : Holsa. Barcelona Holding Olimpic SA, 1992

Infraestructures i mobilitat: els cinturons de Barcelona = Infraestructuras y movilidad: los cinturones de Barcelona

Acebillo i Marin, Josep Antoni (1988): Infraestructures i mobilitat: els cinturons de Barcelona = Infraestructuras y movilidad: los cinturones de Barcelona. Barcelona: Institut Municipal per a la Promoció Urbanística i els JJ.OO.’92.

Port Autònom de Barcelona

Autoridad Portuaria de Barcelona (1992): Port Autònom de Barcelona. Barcelona: Port Autònom de Barcelona.

Aeropuerto de Barcelona

Aeropuertos Españoles Y Navegación Y Navegación Aérea (1999): Aeropuerto de Barcelona. [S.l.]: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

Les Noves rondes de Barcelona : millora de la xarxa viària

Les Noves rondes de Barcelona : millora de la xarxa viària. Barcelona : [Holsa], 1992

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

En l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona podeu consultar la documentació fotogràfica i audiovisual (més de 89.000 fotografies) generades pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.