Direct access to content

Barcelona’92 va comptar amb 15 ciutats com subseus olímpiques, que van acollir 9 esports oficials. A partir de l’elaboració d’un pla específic per a les subseus, es van projectar 7 instal·lacions esportives noves i tres remodelacions.