Direct access to content

De nova construcció, el Pavelló de la Mar Bella va ser un projecte dels arquitectes Manuel Rui Sánchez i Xavier Vendrell situat a la vora de la platja natural del barri del Poble Nou. El complex esportiu consta bàsicament de dues construccions: el pavelló, que és un equipament de planta rectangular amb una pista esportiva polivalent i una sèrie de serveis; i la pista d’atletisme annexa amb el seu corresponent camp de gespa.

Inaugurat el maig de 1992 per celebrar el Torneig Internacional de Bàdminton Ciutat de Barcelona, d’aquesta manera es van posar a prova les instal·lacions i el personal per acollir íntegrament la competició olímpica d’aquest mateix esport. Tot i tenir una capacitat estàndard per a 1.000 persones, durant els Jocs Olímpics de Barcelona’92 es va ampliar fins les 4.000 localitats.
Recentment (any 2012) el complex esportiu de la Mar Bella és la seu del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, i s’hi realitzen múltiples competicions i finals de nombroses modalitats esportives infantils i juvenils. En l’àmbit adult és escenari habitual de diverses pràctiques esportives federades que van des de l’atletisme, fins al rugby, el taekwondo, i el triatló, entre d’altres. Des de fa anys també és escenari de les proves físiques d’accés als cossos de policia i bombers de la Generalitat de Catalunya.

Selección de fuentes

Instal·lacions de competició = Instalaciones de competición = Installation compétition = Competition facilities

COOB’92 (1990): Instal·lacions de competició = Instalaciones de competición = Installation compétition = Competition facilities. Barcelona: COOB’92.

Los escenarios

COOB’92 (1992): “Los escenarios”, Memoria oficial de los Juegos de la XXV Olímpiada, Barcelona 1992. Vol.2. Los medios : objetivos, recursos y escenarios. Barcelona: COOB’92, pp. 127-337

Barcelona Olímpica : la ciudad renovada

Barcelona Olímpica : la ciudad renovada. Barcelona: Holsa; Àmbit, 1992. 

Barcelona: la ciutat i el 92

Guevara, M. Teresa (1990): Barcelona: la ciutat i el 92. Barcelona: Olimpíada Cultural.

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

En l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona podeu consultar la documentació fotogràfica i audiovisual (més de 25.000 fotografies) generades pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.