Direct access to content

El 1991 es va dur a terme la construcció de les instal·lacions on es va disputar la competició de Tir amb Arc durant els Jocs Olímpics de Barcelona’92, ubicada a l’Àrea de la Vall d’Hebron. L’obra arquitectònica va ser fruit d’un projecte dels arquitectes Carme Pinós i Enric Miralles, gràcies a la qual van rebre el premi Ciutat de Barcelona l’any 1992. El complex construït gaudeix d’un marcat estil “Miralles” molt similar, per exemple, a l’avinguda Icària de la Vila Olímpica, i d’altres construccions de l’arquitecte desaparegut l’any 2000. L’espai albergava dos camps de futbol 11, un camp de rugbi i una zona de serveis. Des del punt de vista artístic, doncs, el que destacava eren els edificis destinats a acollir els vestidors, el bloc sanitari, el magatzem, i les àrees de descans. Per la gran extensió de terreny necessària en aquesta modalitat olímpica, el repte durant la XXVa Olimpíada va ser el condicionament dels accessos per a tots els usuaris.

Els espais que van ser utilitzats com a Camp de Tir amb Arc formen part del complex anomenat Ciutat Esportiva Vall d’Hebron-Teixonera, on hi resideixen diversos clubs esportius de la ciutat. Una part de tot l’equipament ha estat desmuntat amb motiu de les ampliacions de la línia número 5 del metro de la ciutat, i fins l’estiu de 2012 continuava en fase de reconstrucció.

Selecció de recursos

Los escenarios

COOB’92 (1992): “Los escenarios”, Memoria oficial de los Juegos de la XXV Olímpiada, Barcelona 1992. Vol.2. Los medios : objetivos, recursos y escenarios. Barcelona: COOB’92, pp. 127-337

Instal·lacions de competició = Instalaciones de competición = Installation compétition = Competition facilities

COOB’92 (1990): Instal·lacions de competició = Instalaciones de competición = Installation compétition = Competition facilities. Barcelona: COOB’92.

Barcelona Olímpica : la ciudad renovada

Barcelona Olímpica : la ciudad renovada. Barcelona: Holsa; Àmbit, 1992. 

Barcelona: la ciutat i el 92

Guevara, M. Teresa (1990): Barcelona: la ciutat i el 92. Barcelona: Olimpíada Cultural.

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

En l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona podeu consultar la documentació fotogràfica i audiovisual (més de 25.000 fotografies) generades pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.