Direct access to content

Durant la fase de candidatura, el projecte Barcelona’’92 va captar 60.000 voluntaris inscrits procedents de tot l’’Estat Espanyol, xifra que va augmentar fins a 102.000 a finals de 1986, un cop nominada com a ciutat seu.

El pla de formació dels voluntaris, finançat per Seat (un dels patrocinadors oficials de Barcelona’’92), es va estructurar en tres etapes: formació general sobre el projecte olímpic, l’’Olimpisme i els esports, impartida a través de cursos, entrevistes, la participació en conferències i projeccions de pel·lícules; formació específica per al lloc de treball assignat; i finalment formació a la instal·lació per conèixer els espais i l’’equip operatiu.

El pla de formació es complementava amb un pla motivacional que pretenia crear i mantenir la il·lusió i l’’orgull de ser voluntari, la qual cosa comprenia l’’entrega de productes de merchandising per als voluntaris, beques d’’estudis, un programa de ràdio setmanal, i la revista Voluntaris’’92, distribuïda gratuïtament entre els 102.000 inscrits.

Finalment, es va fer el procés de selecció i d’’adscripció a l’’àmbit de treball de cada voluntari, mitjançant una enquesta duta a terme en estreta col·laboració amb les divisions funcionals del COOB’’92. El resultat final d’’aquest procés va ser de 35.000 voluntaris durant els Jocs Olímpics i 15.000 voluntaris durant el Jocs Paralímpics.

Selecció de recursos

Voluntaris’92

Clapes, Andreu (2002): “Voluntaris’92”, a Barcelona: l’herència dels Jocs (1992-2002). Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (UAB), Ajuntament de Barcelona, Editorial Planeta, pàg. 145-164

La imagen y el papel de los voluntarios en los Juegos Olímpicos de 1992

Montilla, Sylvia (1997): La imagen y el papel de los voluntarios en los Juegos Olímpicos de 1992. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB)

Programa para la formación de voluntarios de Barcelona'92

COOB’92 (1987): Programa para la formación de voluntarios de Barcelona’92. Barcelona: COOB’92.

Voluntaris'92 (revista)

COOB’92 (1988-1992): Voluntaris’92 [Publicació en sèrie]. Barcelona: COOB’92.

Manual de formació del voluntari olímpic

COOB’92 (1989). Manual de formació del voluntari olímpic.. [Barcelona]: COOB’92. ISBN 847868008X.

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

En l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona podeu consultar 1300 fotografies sobre el voluntariat olímpic generades pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.