Direct access to content

El COOB’92 va constituir un departament de Transports específic per cobrir el repte que uns Jocs Olímpics tenen per la mobilitat. S’’havien de cobrir les necessitats de transport de la Família Olímpica en quan a entrenaments, competicions i actes oficials, així com les arribades i sortides de la ciutat.

En total es va mobilitzar una mitjana de 40.000 persones diàries. Amb aquest objectiu es van coordinar tots els mecanismes de transport públic de la ciutat, donant acreditacions als membres de la Família Olímpica per a poder-los utilitzar sense cost addicional. I també es va establir un conveni de patrocini amb RENFE per tal de cobrir els desplaçaments d’’aquest col·lectiu que s’’allotjaven a l’’àrea de Salou i Cambrils. A més a més, es va articular una flota pròpia amb vehicles de tota mena.

Es van establir 100 línies d’’autocars per cobrir la rutina dels esportistes, així com 472 vehicles (turismes i minibusos) destinats a l’’ús discrecional de cada Comitè Olímpic Nacional. Així mateix, es va cobrir la mobilitat per a àrbitres i jutges, i es van habilitar 89 línies d’autobusos per a professionals dels mitjans de comunicació.

En tots aquests casos els conductors formaven part dels voluntaris olímpics, menys pel que fa a les flotes de vehicles oficials destinades a la mobilitat de personalitats. En total, els costos de transport terrestre entre els diferents escenaris olímpics van ser d’’uns 37 milions d’’euros (6.170 milions de pessetes d’aleshores).

Selección de fuentes

Els serveis a la Família Olímpica: els transports

COOB’92 (1992): “Els serveis a la Família Olímpica: els transports” a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 3, pàg. 255-268.

Guía de transportes: medios de comunicación

COOB’92 (1992): Guia de transports: mitjans de comunicació = Guía de transportes: medios de comunicación = Guide des transports: médias = Transports guide: media. Barcelona: COOB’92.

Manual de formació específica del voluntari olímpic: conductors

COOB’92 (199-?): Manual de formació específica del voluntari olímpic: conductors. [Barcelona: COOB’92].

Manual del conductor: autocar-autobús

COOB’92 (1992): Manual del conductor: autocar-autobús. Barcelona: COOB’92.

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Si estas interesado en conocer con más detalle nuestra colección olímpica, puedes consultar el Catalogo colectivo de las universidades catalanas (fondo UAB) o ponerte en contacto con nosotros por correo electrónico (fondo FBO)

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.