Direct access to content

Els requisits que els Jocs Olímpics imposen a les telecomunicacions són excepcionals. Tres puntals bàsics van marcar l’estructura de les telecomunicacions: els usuaris, els recintes i les funcions que s’hi portarien a terme. El nombre d’usuaris va determinar la dimensió dels sistemes i les xarxes de comunicació. El nombre i la ubicació dels recintes van imposar l’abast geogràfic de la xarxa de serveis fixosi l’àmbit de cobertura dels serveis mòbils. Les funcions van definir els tipus d’informació i comunicació i el suport requerit, ja fos en veu, en dades, en imatges o en senyals de control.

Calia garantir l’ús de xarxes en l’àmbit privat de les unitats i la integració en les xarxes públiques per assegurar l’enllaç amb la resta del món. Així, els mitjans de comunicació presents a Barcelona’92 van poder transmetre els resultats de les competicions arreu del món des de les posicions de comentarista, des de les zones de premsa i des de les càmeres de televisió i els estudis. Els mitjans tecnològics emprats van ser diversos: cable de fibra òptica, coaxial i de parells, radioenllaços, satèl·lits, infraroigs, etc.

Els estudis precedents van ajudar a definir els projectes que integrarien tota l’arquitectura. L’estudi Barcelona, informàtica i telecomunicacions (BIT’92) va establir un marc general per al seu desenvolupament. Més tard, el Pla Director del COOB’92 va identificar, amb l’adjudicació pressupostària corresponent, cadascun dels projectes que després es van dur a terme en l’etapa organitzativa i que s’agrupaven en tres àrees-projectes:

  • Telecomunicacions públiques

En aquesta àrea-projecte es van estructurar els projectes següents: terminals de serveis finals; serveis d’accés directe a xarxes públiques, tarifes i consums, i serveis de transmissió. El denominador comú de tots aquests serveis era el suport en xarxes públiques de Telefónica.

  • Telecomunicacions privades

La xarxa de telefonia olímpica va ser un projecte clau per mitja del qual va ser possible la comunicació de veu i dades exclusivament per a l’organització olímpica en tot l’àmbit territorial dels Jocs.

  • Radiocomunicacions

Dins aquesta àrea-projecte es van portar a terme tres projectes: les radiocomunicacions mòbils, el sistema de buscapersones i la gestió de l’espectre radioelèctric.

(Textos extrets de la Memòria Oficial dels Jocs de Barcelona’92)

Selección de fuentes

BIT'92 : proyecto de planificación de las necesidades informáticas y de telecomunicaciones de los JJ.OO. de 1992

BIT’92 : proyecto de planificación de las necesidades informáticas y de telecomunicaciones de los JJ.OO. de 1992. [Barcelona] : Oficina Olímpica de Barcelona’92, 1986

Guía de servicios de telecomunicación : XXV Olimpiada

COOB’92 (1991) : Guía de servicios de telecomunicación : XXV Olimpiada. [S.l.] : Telefónica

Telecomunicacions Barcelona'92

Telecomunicacions Barcelona’92 = Telecomunicacione Barcelona’92. [S.l.] : Sots-Direcció General de Tecnologia i Infraestructures. Divisió de Telecomunicacions i Electrònica, 198-?

Deu anys després : la tecnologia en els Jocs Olímpics

Pastor, Ferran ; López, Jordi (2002): ” Deu anys després : la tecnologia en els Jocs Olímpics”, Barcelona : l’herència dels Jocs (1992-2002), Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics, Editorial Planeta S.A., Ajuntament de Barcelona, p. 321-341

 

 

 

 

Tecnologia : Barcelona'92, les estratègies de la tecnologia

López, Jordi, Pastor, Ferran (1995): “Tecnologia : Barcelona’92, les estratègies de la tecnologia”, Les claus de l’èxit: impactes socials, esportius, econòmics i comunicatius de Barcelona ’92, 1995, p. 244-259

 

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.