Direct access to content

La tecnologia utilitzada durant Barcelona’’92 va ser la més avançada del moment. Com que era un factor molt important per al bon desenvolupament de l’’esdeveniment, d’’entrada l’’Oficina Olímpica va impulsar l’’informe BIT’’92 (Barcelona Informàtica i Telecomunicacions). Així doncs, el 1989 ja s’’havien contractat tots els serveis amb diverses empreses, procurant que alhora adquirissin unestatus de patrocinadors que n’’augmentés el grau d’’implicació en la XXVa Olimpíada. Va ser molt important la posada en marxa d’’undispositiu de prova de tota l’’estructura organitzativa durant les competicions de 1991.

Quant als sistemes d’’informació els projectes definits pel COOB’’92 es basaven en cinc apartats: l’’arquitectura i les instal·lacionsinformàtiques; l’’AMIC (Accés Múltiple a la Informació i Comunicació destinat a la consulta de tota la informació des dels resultats de les proves fins la meteorologia), el SIGO (Sistema d’Informació per a la Gestió d’’Operacions com l’’allotjament, les acreditacions, els desplaçaments, etc.); la informàtica interna (amb la gestió empresarial i l’’ofimàtica); i el projecte Alcatel, el qual permetia una connexió internacional en temps real bàsicament destinada a ser utilitzada per part dels mitjans de comunicació i d’’altres usuaris especialitzats.

Pel que fa a les telecomunicacions, es van planificar projectes de telecomunicacions públiques i privades, en funció de les necessitats específiques de les retransmissions; projectes de radiocomunicacions (amb una forta presència de sistemes de buscapersones i una pionera xarxa de telefonia mòbil); electrònica i so (que incloïa el so durant les competicions, els instruments de pista i els visualitzadors, i el canal intern de la Família Olímpica); i seguretat electrònica (control d’’accessos, circuits tancats de televigilància, etc.).

Selección de fuentes

BIT'92 : proyecto de planificación de las necesidades informáticas y de telecomunicaciones de los JJ.OO. de 1992

BIT’92 : proyecto de planificación de las necesidades informáticas y de telecomunicaciones de los JJ.OO. de 1992. [Barcelona] : Oficina Olímpica de Barcelona’92, 1986

Tecnologia : descripció de projectes = Tecnología : descripción de proyectos = Technology : project description

COOB’92 (1988) : Tecnologia : descripció de projectes = Tecnología : descripción de proyectos = Technology : project description. [Barcelona] : COOB’92

Amic : accés múltiple a la informació i a la comunicació = acceso múltiple a la información y a la comunicación

COOB’92 (1992) : Amic : accés múltiple a la informació i a la comunicació = acceso múltiple a la información y a la comunicación. [Barcelona] : [COOB’92]

Tecnologia : Barcelona'92, les estratègies de la tecnologia

López, Jordi, Pastor, Ferran (1995): “Tecnologia : Barcelona’92, les estratègies de la tecnologia”, Les claus de l’èxit: impactes socials, esportius, econòmics i comunicatius de Barcelona ’92, 1995, p. 244-259

 

Deu anys després : la tecnologia en els Jocs Olímpics

Pastor, Ferran ; López, Jordi (2002): ” Deu anys després : la tecnologia en els Jocs Olímpics”, Barcelona : l’herència dels Jocs (1992-2002), Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics, Editorial Planeta S.A., Ajuntament de Barcelona, p. 321-341

 

 

 

 

Tecnolimpics

Tecnolimpics. Barcelona : La Asociación, 1992

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.