Direct access to content

En un esdeveniment universal com els Jocs Olímpics és inevitable que s’hagin d’usar diverses llengües en molts àmbits diferents. Així, per exemple, la mateixa Carta Oiímpica estableix que el comitè organitzador ha d’editar totes les publicacions obligatòries en les dues llengües oficials del COI (el francès i l’anglès), i també en la llengua del país on se celebrin els Jocs. En el cas de Barcelona, en aplicació del bilingüisme reflectit en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, calia afegir dues llengües més a les del COI; el COOB’92, per tant, d’acord amb totes les institucions de l’Estat implicades en l’organització olímpica, va decidir que els Jocs de Barcelona tindrien quatre idiomes oficials: el català, el castellà, el francès i l’anglès.

Aquest fet va obligar a establir, ja des del començament, un complex programa de serveis lingüístics. Per tal de desenvolupar el programa, el COOB’92 va crear, el mes de gener del 1988, el Departament de Serveis Lingüístics dins de la Divisió d’Atenció a la Família Olímpica. Cal dir que aquest era el primer cop que un comitè organitzador es decidia a tractar el tema amb profunditat quatre anys i mig abans de la celebració dels Jocs Olímpics; al capdavall, es va demostrar que aquesta previsió va ser un gran encert.

Els Serveis Lingüístics es van organitzar en cinc àrees: la traducció escrita i la correcció de textos, la interpretació, els anunciadors, els llibres d’estil i els vocabularis esportius, i els assistents lingüístics. Amb el temps, i a causa de l’envergadura i les característiques que li eren pròpies, aquesta darrera àrea es va independitzar i es va convertir en un departament a part.

La XXVa Olimpíada i la llengua catalana

A l’hora de parlar d’antecedents, pel què fa a la política lingüística del COOB’92 cal començar per l’Oficina Olímpica que va ser l’encarregada d’elaborar el projecte de la Candidatura i que es pot considerar com la predecessora immediata del Comitè. L’idioma de treball habitual i natural de l’Oficina Olímpica era el català i aquest fet va comportar que els projectes, informes i altres documents fossin en aquesta llengua i que la redacció original de la proposta de Candidatura fos també, per tant, en català. Aquesta normalitat lingüística interna era independent del debat sobre la qüestió lingüística o de les intencions polítiques dels responsables últims del projecte i va influir molt en el curs natural de preparar les publicacions en els quatre idiomes. Així doncs, la qüestió de l’oficialitat del català no es va tocar obertament durant el procés de candidatura però ja es podia percebre una tendència.

El 1985 Josep Miquel Abad, Conseller Delegat de la Candidatura de Barcelona, va designar Alfred Bosch perquè s’ocupés de les qüestions lingüístiques del projecte olímpic. Va ser ell qui es va posar en contacte amb la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) per a desenvolupar una política lingüística dels Jocs que preveia que el català no fos només llengua oficial dels Jocs sinó que hi tingués un paper destacat i se’n fes un ús digne.

(Textos extrets de la Memòria Oficial dels Jocs de Barcelona’92 i de “La XXVa Olimpíada i la llengua catalana” d’Oriol Carbonell)

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

 

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.