Direct access to content

El 15 de juny de 1987 es va crear la Comissió Superior de Seguretat Olímpica que conjuntament amb el COOB’92 va dissenyar un model de seguretat per als Jocs de la XXVa Olimpíada. Dins el Pla Director de Seguretat Olímpica es va establir que cada organisme responsable, des dels cossos de seguretat de l’estat fins el COOB’92 en sí mateix, posés en marxa la seva pròpia Oficina de Seguretat Olímpica.

El Pla Bàsic de Seguretat es va redactar per tal d’acabar de definir la metodologia de task force del nivell operatiu i de màxima coordinació que hi va haver entre tots els cossos de seguretat, els quals, però, van mantenir de manera independent la seva estructura de comandament.

Es van establir tres nivells de seguretat amb tres centres de comandament (CEMAN), vertebrats cadascun pel seu propi centre de coordinació (CECOR). Al primer nivell es definien les tasques de seguretat a nivell d’equipament o localització esportiva; al segon nivell es coordinaven les operacions d’una àrea territorial o d’una àrea funcional (transport d’autoritats, delegacions de risc especial, etc.); i en el tercer nivell o de direcció, hi residia la directiva de seguretat que vetllava pel conjunt.

Cal destacar que un dels àmbits de la seguretat més importants, com el control d’accessos, es va gestionar directament des del COOB’92, amb personal qualificat però sense un vestuari especialment diferenciat, per exemple, sense trencar la imatge corporativa dels Jocs Olímpics de Barcelona’92.

Selección de fuentes

La seguretat olímpica

COOB’92 (1992): “La seguretat olímpica” a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 3, pàg. 303-318.

Plan director de seguridad olímpica

Plan director de seguridad olímpica. Barcelona: Comisión Superior de Seguridad Olímpica, 1989.

Organigrama de la seguridad olímpica

Organigrama de la seguridad olímpica. [S.l.]: Gabinete Técnico de Seguridad, 1988.

La seguridad de Barcelona: boletín informativo

COOB’92 (1991): La seguridad de Barcelona: boletín informativo = Barcelona security: information bulletin. Barcelona: COOB’92.

La Seguridad objetivo de todos: Juegos de la XXV Olimpiada

La Seguridad objetivo de todos: Juegos de la XXV Olimpiada = La Seguretat objectiu de tots: Jocs de la XXVa Olimpíada = La Sécurité notre but à tous: Jeux de la XXVe Olympiade = Security everyone’s objective: Games of the XXV Olympiad. Madrid: Ministerio del Interior, 1992.

Seguridad JJ.OO. Barcelona'92: memoria

Espanya. Secretaría de Estado para la Seguridad (1993): Seguridad JJ.OO. Barcelona’92: memoria. Madrid: Ministerio del Interior.

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.