Direct access to content

El paper creixent dels mecanismes de comunicació i els contratemps observats en cites olímpiques anteriors, van fer que el COOB’’92 decidís crear un departament de publicacions específic que s’’encarregués de supervisar i donar coherència a tot el què es publicava.

Primerament es va encarregar a l’estudi d’’Yves Zimmerman un disseny propi i homogeni per a totes les publicacions del COOB’’92. Pel que fa a les publicacions de caràcter intern: informes setmanals per la premsa, informes interns per a la Família Olímpica, etc., es va signar un acord amb la companyia Rank-Xerox que com a soci col·laborador del COOB’92 va instal·lar un centre de publicacions amb tecnologia d’’alta eficiència.

Quant a les publicacions externes, el proveïdor oficial del COOB’’92 va ser una gran editorial del sector. Per mandat de la Carta Olímpica, el COOB’’92 va haver d’’enviar al CIO, les federacions internacionals i tots els comitès olímpics nacionals un llibret explicatiu de cada esport, just un any abans de la inauguració dels jocs. Aquesta logística va suposar la redacció d’un Pla de Publicacions específic on hi figuraven totes les previsions de publicació: des dels llibrets, fins als pòsters, passant per les acreditacions o els adhesius.

El gran repte que certifica l’’èxit d’’aquest apartat era que totes les publicacions s’’havien de fer en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès, per la qual cosa es va crear un Departament de Serveis Lingüístics. Després dels Jocs el Centre de Publicacions va seguir treballant per a la producció d’’informes finals i la Memòria Oficial. Posteriorment, el fons de publicacions del COOB’92 va passar automàticament a l’’arxiu de la Fundació Barcelona Olímpica.

Selecció de recursos

La imatge i la comunicació: les publicacions

COOB’92 (1992): “La imatge i la comunicació: les publicacions”, a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 3, pàg. 357-362.

Identitat corporativa: sistematització gràfica per a les publicacions de les divisions del COOB'92 = Sistematización gráfica para las publicaciones de las divisiones del COOB'92

COOB’92 (1990?): Identitat corporativa: sistematització gràfica per a les publicacions de les divisions del COOB’92 = Sistematización gráfica para las publicaciones de las divisiones del COOB’92. [Barcelona]: COOB’92. Divisió d’Imatge i Comunicació.

Pla de publicacions: esborrany preliminar-II

COOB’92 (1989): Pla de publicacions: esborrany preliminar-II. . Barcelona: Departament de Publicacions. Divisió d’Imatge i Comunicació. COOB’92.

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.