Direct access to content

Les prediccions meteorològiques són un element imprescindible per a la planificació i el desenvolupament correcte de les competicions esportives. Per aquest motiu, a l’abril del 1989, d’acord amb el COOB’92, l’Institut Nacional de Meteorologia va enllestir la redacció del Pla d’Assistència Meteorològica (PAMOB). Aquest pla preveia la creació del Centre Meteorològic Olímpic, que es constituiria amb els recursos del Centre Meteorològic de Catalunya i altres mitjans humans i materials de l’Institut Nacional de Meteorologia.

La singularitat del servei d’assistència que requerien els Jocs de Barcelona estava condicionada per tres aspectes: el factor espacial, ja que les proves esportives es van dur a terme principalment a Barcelona i els voltants, però també en subseus prou allunyades; el factor temporal, ja que hi va haver competicions durant 15 dies, en hores diürnes i amb un índex de simultaneïtat molt alt, cosa que genera una gran diversitat de prediccions meteorològiques, i una freqüència i una varietat elevades de missatges, i finalment, l’extrema sensibilitat d’algunes activitats esportives olímpiques –els esports a l’aire lliure i especialment en la vela– als valors dels paràmetres meteorològics i a les mínimes variacions d’aquests, la qual cosa requeria una gran exactitud, tant en les observacions com en les prediccions, i una gran fiabilitat en el funcionament del sistema de suport.

Abans dels Jocs, el servei meteorològic va proporcionar informació a través d’un conjunt d’estudis climatològics sobre les condicions climatològiques de les localitats on s’havien de celebrar les competicions dels esports olímpics; aquesta informació va ser important per a la planificació a mitjà i llarg termini de la preparació dels esportistes i de l’organització.

Durant els Jocs, la informació es va dividir en quatre grups segons el tipus d’aquesta i el canal de subministrament: informació climatològica a través del sistema AMIC, destinada a la Família Olímpica; informació telefònica directa al Centre Principal d’operacions del COOB’92; informació meteorològica i oceanogràfica dirigida als participants, els jutges, els àrbitres i l’organització de les proves de vela, subministrada mitjançant comunicació personal a través de monitors en temps real, i informació de les condicions de l’espai aeri a la zona de Barcelona proporcionada al CECAJO (el Centre de Control Aeri dels Jocs Olímpics) per al dispositiu de seguretat aèria.

Gran part del treball de processament de textos i de transmissió dels butlletins era dut a terme per voluntaris olímpics, que cada dia, des de les 7.30 fins a les 20.00 h, van oferir-hi un ajut decisiu. Pel què fa a l’operació, Cal remarcar la inquietud que van provocar les pluges freqüentsque van caure a Catalunya fins pocs dies abans dels Jocs.

(Textos extrets de la Memòria Oficial dels Jocs de Barcelona’92)

Selecció de recursos

Meteorología para los Juegos Olímpicos Barcelona 92

Meteorología para los Juegos Olímpicos Barcelona 92.  [Barcelona] : COOB’92, DL 1992

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

 

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.