Direct access to content

La gestió dels resultats va ser una de les tasques principals de l’àrea tecnològica, i es va encarregar a l’empresa EDS que desenvolupés un programari específic. El COOB’92 volia operar amb una única base de dades centralitzada que inclogués tota la informació referent a la Família Olímpica (el sistema AMIC), de manera que les inscripcions a les competicions es van convertir en una mena de fase intermediària entre el programa d’acreditacions i el de gestió de resultats.

D’aquesta manera, per a la gestió de resultats es va impulsar el projecte Sistema d’Informació de Resultats (SIR), que va cristal·litzar en el programa informàtic Document. El Document funcionava a partir d’una sèrie de terminals amb pantalla tàctil on els usuaris podien consultar i imprimir els resultats. Aquesta aplicació es va crear per centralitzar les dades diàries de totes les competicions i així donar cos al Sistema d’Informació de Comentaristes de ràdio i televisió (SICO), per a que des dels centres de premsa els periodistes poguessin conèixer i informar sobre els resultats en la major brevetat possible.

El seu correcte funcionament requeria de l’atenció de personal especialitzat i degudament format i contractat per a l’ocasió, que garantís les connexions entre els dispositius de control de resultats a peu de pista i la informació que apareixia a les pantalles. En total es van utilizar 2000 PCs, 605 terminals “Document”, 155 servidors “Document”, s’’hi van destinar 1.097 treballadors, i es van realitzar més de 15 milions de fotocòpies.

Selecció de recursos

BIT'92 : proyecto de planificación de las necesidades informáticas y de telecomunicaciones de los JJ.OO. de 1992

BIT’92 : proyecto de planificación de las necesidades informáticas y de telecomunicaciones de los JJ.OO. de 1992. [Barcelona] : Oficina Olímpica de Barcelona’92, 1986

Amic : accés múltiple a la informació i a la comunicació = acceso múltiple a la información y a la comunicación

COOB’92 (1992) : Amic : accés múltiple a la informació i a la comunicació = acceso múltiple a la información y a la comunicación. [Barcelona] : [COOB’92]

Tecnologia : Barcelona'92, les estratègies de la tecnologia

López, Jordi, Pastor, Ferran (1995): “Tecnologia : Barcelona’92, les estratègies de la tecnologia”, Les claus de l’èxit: impactes socials, esportius, econòmics i comunicatius de Barcelona ’92, 1995, p. 244-259

 

Deu anys després : la tecnologia en els Jocs Olímpics

Pastor, Ferran ; López, Jordi (2002): ” Deu anys després : la tecnologia en els Jocs Olímpics”, Barcelona : l’herència dels Jocs (1992-2002), Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics, Editorial Planeta S.A., Ajuntament de Barcelona, p. 321-341

 

 

 

 

A l'arxiu

En l’Arxiu Municipal Contemporani podeu consultar la documentació administració administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjuïc SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).

Per més informació sobre aquest fons, consulta la guia de la col·lecció.

A la biblioteca

A les biblioteques dels centres d’estudi de la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pots trobar la selecció de documents llistats, i altres materials bibliogràfics sobre el tema.

Si estàs interessat en conèixer amb més detall la nostra col·lecció olímpica, pots consultar el Catàleg col·lectiu de les universitats catalanes (fons UAB) o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic (fons FBO).

Jocs en imatges

Si estàs interessat en imatges dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92, el Servei d’Imatges de la Fundació Olímpica de Barcelona t’ajudarà a identificar les imatges que satisfacin les teves necessitats.

Des de la Fundació es gestiona l’arxiu oficial d’imatges dels Jocs de Barcelona’92. Pots posar-te en contacte amb ells per correu electrònic per obtenir més informació sobre els serveis proporcionats i la col·lecció d’imatges. En aquesta pàgina t’oferim una selecció d’imatges sobre l’esdeveniment.