Recorregut torxa olímpica: informació actual: febrer de 1992

COOB’92 (1992): Recorregut torxa olímpica: informació actual: febrer de 1992. Barcelona: COOB’92.

Categoríes Sense categoria