Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.5. Els resultats = Les résultats = Los resultados = The results

COOB’92 (1992): Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.5. Els resultats = Les résultats = Los resultados = The results. Barcelona : COOB’92

Descarrega’t el document complet. (PDF, 38 MB)

“Aquest volum que el lector té a les mans és el compendi global dels resultats de totes les proves del programa de competició dels Jocs Olímpics de Barcelona (25 esports del programa oficial i 3 de demostració), amb les seves fases corresponents.

La informació de les taules ha estat extreta de l’AMIC (Accés Multiple a la Informació i a la Comunicació), sistema d’informació per a la Família Olímpica, que va ser operatiu durant els setze dies dels Jocs.

Els esports apareixen per l’ordre alfabètic de les sigles que els representen, que són les d’ús més comú en el Moviment Olímpic. Les abreviatures que apareixen a les taules de resultats (la gran majoria en angles) han estat traduïdes als quatre idiomes oficials dels Jocs (català, castellà, francés i angles) en la pàgina que encapçala cada esport.

A més, i com a informació complementària, en les pàgines següents es relacionen tots els comitès olímpics nacionals (CON) que van concórrer a Barcelona’92 (ordenats per les sigles que els representen), els records del món, els records olímpics i les medalles d’or, plata i bronze obtingudes per cada CON i per cada esport.”

Fragment extret de la nota editorial al volum, escrita per Roma Cuyàs i Sol, Director de la Memoria Oficial.

Categoríes Sense categoria