Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.1. El repte : de la idea a la nominació

COOB’92 (1992): Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. V.1. El repte : de la idea a la nominació. Barcelona : COOB’92.

Descarrega’t el document complet. (PDF, 52 MB)

“La redacció d’aquest primer volum ha comportat un treball complet de documentació. La informació que conté ha estat contrastada, al més possible, amb les fonts fidedignes, prenent com a base els documents publicats per l’oficina Olímpica i el conjunt d’administracions consorciades en el Consell Rector durant l’etapa de Candidatura. S’han utilitzat també els amius del COI, els de les empreses que integren HOLSA (AOMSA, VOSA i IMPU) i els que gentilment han posat a la nostra disposició les institucions consorciades en el COOB’92 a través dels organismes corresponents. S’han consultat també, si la informació ho requeria, alguns amius particulars. En total, s’han llegit més de
trenta mil pagines i s’han examinat més de deu mil fotografies. En l’elecció del material fotografic, s’ha privilegiat l’aspecte documental i informatiu. A més, la Memoria s’ha nodrit de l’aportació d’especialistes
de disciplines molt diverses -que han contribuit a donar al nostre treball una autoritat que &una altra manera no tindria-, i també, a mesura que la redacció avancava, dels suggeriments de totes les
persones que van viure de prop l’etapa de la Candidatura”

Fragment extret de la nota editorial al volum, escrita per Roma Cuyàs i Sol, Director de la Memoria Oficial.

 

 

Categoríes Sense categoria